Sosyal Sorumluluk

Tüm çalışanlarımıza  eğitim olanakları sunuyor ve sisteme bilinçli olarak katılımlarını sağlayarak,İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek,  toprak, hava,su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz.

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyuyoruz. 

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ediyor, tüm faaliyetlerinde en güvenli, çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanıyor ve sürekli gelişim sağlıyoruz.

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle 'sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışıyoruz. 

Büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz...

ADRES :   Bağlarbaşı Mah. 3.Barış Sok. Ömeroğlu İş Merkezi No:5 Kat:2 ,    Osmangazi / BURSA / TURKEY